=u=呵呵...

呀哈哈哈....考試啦....
好溫書啦....
=u=||||
我都好似無溫過野咁...
你話大唔大鑊呀...||
e0021782_13335132.jpg

死啦!大鑊啦!
萌上銀時呀!點算呀!
鬼叫佢撩鼻屎撩得咁型傑咩!
正衰人!做咩咁型仔喎!
[PR]
by darkdarkqoo | 2005-12-30 13:36 | 日記


<< 轉日記好嗎? 我說你說我 >>